UZMANLAR

Ahmet Karabulak
Sanatçı
Sanatçının Kent Deneyimi

 

Volkan Gültekin
Akdeniz Belediyesi
Akdeniz İlçesi Hakkında: Sosyoljik,
Ekonomik ve Demografik Bilgiler

 

Duygu Atceken
Sanatçı
Mentor

Şeref Erol
Yardımcı doçent - Mersin Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi
Sanatsal Bir İmge Olarak Kent Olgusuna Bakış

 

Dr. Tolga Ünlü
Doçent - Mersin Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi
Akdeniz'in Tarihsel-Coğrafi Gelişimi ve Dönüşümü

 

Mert Akbal
Araştırmacı - Hochschule der Bildenden Künste Saar
Mentor

 Poster for the workshop taking place in Mersin, 16-22 December.

Poster for the workshop taking place in Mersin, 16-22 December.